Turorial, uppside down braid

upside down french braid bunBilder från Bobby Glam. Här kan ni också kolla in en video hur man gör. 

Annonser